Міжнародні документи щодо охорони твариного світу України

Охорона видів тварин в Україні відбувається з урахуванням міжнародного контексту, а саме "червоних" списків видів, які підготовлені міжнародними організаціями, або списків видів, які є складовими частинами природоохоронних конвенцій, стороною яких є наша держава. Виходячи з того, що згадані переліки постійно поновлюються, нижче наведено лише стислу інформацію щодо них та веб-адреси де можна знайти їхні останні версії.

Червоний список Міжнародної спілки охорони природи видів, яким загрожує зникнення
IUCN Red List of Threatened Species

Авторитетом у підготовці червоних книг є Міжнародний союз охорони природи та природних ресурсів - МСОП (International Union for Conservation of Nature and Natural Recourses, IUCN). У 1963 р. МСОП опублікував перший Міжнародний червоний список.

На сьогодні МСОП використовує дев'ять чітко визначених категорій, до яких може бути віднесений будь-який таксон організмів, - наприклад, вид або підвид. За станом на жовтень 2009 р. загальний список МСОП містить майже 45 тисяч оцінених видів, з них 38% визначено як такі, що перебувають під загрозою (тобто мають категорії CR - "такий, що перебуває у критичному стані", EN - "у небезпечному стані" та VU - "вразливий").

Оцінка (та переоцінка) статусу таксонів проводиться на регулярній основі, у середньому - з періодичністю у декілька років: останній "повномасштабний" перегляд списків відбувся у 2008 році. Процес занесення та оцінки таксонів здійснюється групами експертів, які відповідають за певний вид, групу видів або певний географічний регіон.

Наразі Міжнародний червоний список МСОП є об'ємною електронною базою даних (у зв'язку з особливостями та обсягами ведення списку паперового аналога не існує), доступ до якої відкрито для кожного в он-лайн режимі за адресою - http://www.iucnredlist.org. На цьому сайті можна переглянути інформацію щодо статусу та стану виду (підвиду), а також ознайомиться з визначенням та розшиф-ровкою категорій та критеріїв МСОП.

Червона книга МСОП і Червоний список МСОП не є юридичними документами і мають рекомендаційний характер. У той же час, багато країн світу використовує їх при створенні національних Червоних книг, в тому числі й систему категорій для видів, які мають охоронятися, та методи оцінки їхнього статусу.

Джерела інформації:

Червоний список Міжнародної спілки охорони природи
http://www.iucnredlist.org

Європейський червоний список тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі
European Red List of Globally Threatened Animals and Plants

У 1991 р. Європейська економічна комісія (ЄЕК) ООН надрукувала Європейський червоний список тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі, який з того часу не поновлювався

У той же час, в рамках різних програм чи проектів, по окремих таксономічних групах (птахи, амфібії, рептилії та ін. ) вже підготовлено нові європейські червоні списки, по других групах (метелики, бабки, жуки, судинні рослини та ін.) вони знаходяться у стадії підготовки.

Джерела інформації:

Economic Commission for Europe 1991. European red list of globally threatened animals and plants and recommendations on its application as adopted by the Economic Commission for Europe at its forty-sixth session (1991) by decision D (46). United Nations, New York, 154 pp. The European Commission: