Список міжнародних конвенцій

Інструментами міжнародного екологічного права є багатосторонні угоди (конвенції) у сфері охорони довкілля. Україна є Стороною низки конвенцій різного рівня (глобального, загальноєвропейського, регіонального), які присвячені охороні видів тварин та місць їхнього перебування. Більшість цих багатосторонніх угод має додатки, що містять списки видів які підлягають охороні. Нижче наведено перелік конвенцій та їхні веб-адреси, за якими можливо знайти згадані списки видів

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин
(Боннська конвенція)
Convention on Migratory Species (CMS)

Мета конвенції - охорона видів тварин, що мігрують по суші, морю чи у повітрі, а також їхніх місцеперебувань на всьому шляху їхньої міграції.

Конвенція містить два додатки з переліком мігруючих видів, на які повинні поширюватися заходи охорони. До Додатку I занесені види, яким, відповідно до наявних даних, загрожує зникнення. У Додатку II представлені види, які мають несприятливий охоронний статус і поліпшення стану яких вимагає спеціальних заходів. Щоб потрапити до Додатку II, вид не обов'язково має перебувати під загрозою зникнення.

Для спільних дій щодо окремих видів чи груп видів з Додатку II можуть розробляться угоди про співробітництво. Серед 6 існуючих угод, України стосуються три наступні:

1. Угода про збереження кажанів в Європі (EUROBATS) (16.01.1994).

2. Угода про збереження мігруючих афро-євразійських водно-болотних птахів (AEWA) (01.11.1999).

3. Угода про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря і прилеглої акваторії Атлантичного океану (ACCOMBAS) (01.06.2001).

Під егідою Боннської конвенції також підписано 10 меморандумів взаєморозуміння, що мають на меті охорону окремих видів. України стосуються меморандуми щодо наступних видів:

1) Кроншнеп (кульон) тонкодзьобий (Numenius tenuirostris);

2) Середньоєвропейська популяція дрохви (Otis tarda);

3) Очеретянка прудка (Acrocephalus paludicola).

Джерела інформації:

Секретаріат Конвенції про мігруючи види: http://www.cms.int/

Веб-сайт Угоди про збереження кажанів в Європі (EUROBATS): http://www.eurobats.org/

Веб-сайт Угоди про збереження мігруючих афро-євразійських водно-болотних птахів (AEWA): http://www.unep-aewa.org

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення
(CITES, Вашингтонська конвенція)

Мета конвенції - запобігання торгівлі зникаючими видами і встановлення ефективного регулювання торгівлі іншими видами.

Для практичного застосування конвенції є три додатки:

Додаток I містить перелік видів, що знаходяться під загрозою зникнення, стосовно яких торгівля може дозволятися тільки у виняткових випадках;

Додаток II містить перелік видів, що можуть виявитися під загрозою зникнення у випадку відсутності суворого регулювання торгівлі ними;

Додаток III перелічує види, регулювання торгівлі якими знаходиться в юрисдикції Сторони й щодо яких потрібно співпрацювати з іншими Сторонами для запобігання чи обмеження експлуатації цих видів.

Щорічно списки оновлюються за ініціативою Секретаріату та згодою Сторін конвенції.

Джерела інформації:

Секретаріат Конвенції CITES: http://www.cites.org

Конвенція про охорону дикої фауни та флори і природних середовищ існування в Європі
(Бернська конвенція)
The Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention)

Мета конвенції - охорона дикої флори і фауни та їхніх природних середовищ існування в межах Європи, особливо тих, охорона яких вимагає співробітництва декількох держав, а також сприяння такому співробітництву.

Конвенція має 4 додатки, три з яких стосуються тварин, а саме:

Додаток II містіть перелік видів тварин, що підлягають суворій охороні;

Додаток III представлені види тварин, що підлягають менш суворій охороні, але потребують спільних дій Сторін конвенції; Додаток IV містить перелік заборонених засобів добування тварин.

Джерела інформації:

Секретаріат Бернської конвенції : http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Conventions/Bern/

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення
(Бухарестська конвенція)
The Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution

Мета конвенції - попередження, зменшення і контроль забруднення Чорного моря для того, щоб захистити морське довкілля.

В рамках конвенції підписані 4 протоколи, які мають на меті посилення конкретних напрямків захисту Чорного моря та його біоти. Видів тварин та рослин безпосередньо стосується лише "Протокол про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря" (The Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol, який включає "Список видів, важливих для Чорного моря".

Джерела інформації:

Постійний секретаріат Комісії з питань захисту Чорного моря від забруднення: http://www.blacksea-commission.org/