Список скорочень, прийнятих у Червоній книзі України

Адм. - адміністративний

АЕС - атомна електростанція

А.Н. - Академія наук

АР - Автономна Республіка

бас. - басейн (з назвою)

БЗ - біосферний заповідник

бл. - близько

Вл - Волинська область

Вн - Вінницька область

г - грам

г. - гора

га - гектар

гг. - гори (з назвою)

ГЕС - гідроелектростанція

год. - година

гол.чин. - головним чином

див. - дивіться

Дн - Дніпропетровська область

Дц - Донецька область

екз. - екземпляр

Жт - Житомирська область

зат. - затока (з назвою)

Зк - Закарпатська область

Зп - Запорізька область

Зх. - захід

зх. - західний

Ів - Івано-Франківська область

іл. - ілюстрація

ім. - імені

Кв - Київська область

кг - кілограм

Кд - Кіровоградська область

кл. - клас

км - кілометр

Кр - Кримська автономна республіка

Лв - Львівська область

Лг - Луганська область

м - метр

м. - місто (з назвою), мис

мал. - малюнок

Мк - Миколаївська область

мкм - микроміліметр

млн. - мільйон

млрд. - мільярд

мм - міліметр

МСОП - міжнародна спілка охорони природи

МСОП - Міжнародний Союз охорони природи та природних ресурсів

н.-д. - науково-дослідний

н.р.м - над рівнем моря

НАН - Національна Акадмія Наук

НДІ - науково-дослідний інститут

ННЦ УААН - Національний Науковий Центр Української Академії Аграрних наук

НПП - національний природний парк

о. - острів (з назвою)

обл. - область

о-ви - острови

Од - Одеська область

оз. - озеро (з назвою)

окол. - околиці

ос. - особин

п-в - півострів

пд. - південний

Пд. - південь

Пд.Зх. - південний захід

пд.-зх. - південно-західний

Пд.Сх. - південний схід

пд.-сх. - південно-східний

ПЗ - природний заповідник

ПЗФ - природно-заповідний фонд

Пл - Полтавська область

пл. - площа

Пн. - північ

пн. - північний

Пн.Сх. - північний схід

пн.-сх. - північно-східний

пол. - половина

поч. - початок

р. - рік, річка (з назвою)

Рв - Рівненська область

РЛП - регіональний ландшафтний парк

р-н - район

рр. - роки

РФ - Російська Федерація

с. - село (з назвою)

сек - секунда

см - сантиметр

См - Сумська область

смт. - селище міського типу

ст. - станція, століття

Сх. - схід

сх. - східний

тер. - територія

тис. - тисяча

Тр - Тернопільська область

у т.ч. - у тому числі

ур. - урочище

хв. - хвилина

Хм - Хмельницька область

Хр - Харківська область

хр. - хребет

Хс - Херсонська область

Чк - Черкаська область

ЧКУ - Червона книга України

Чн - Чернігівська область

чол. - чоловік