l1

prevnext

Дисцелія зональна

Discoelius zonalis (Panzer, 1801)

Червона книга України Дисцелія зональнаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Складчастокрилі оси. Vespidae.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Транспалеарктичний вид. В Україні зустрічається скрізь, але в степовій зоні переважно в байрачних та заплавних лісах.

Чисельність i причини її зміни:

Малочисельний вид. Причини зміни чисельності: санітарні вирубки лісу і застосування пестицидів для знищення шкідників лісу і садів.

Особливості біології та наукове значення:

Дендробіонт. На рік дає 2 генерації. Літає протягом усього теплого періоду року. Самки гніздяться в порожнинах ходів личинок комах-ксилофагів. Гнізда розділяються на комірки перегородками із частково пережованих вирізок листків. Для личинок заготовляє гусінь ямкочервоних молей або личинок пильщиків. Імаго - антофіли. Зимує в гнізді на стадії передлялечки.

Морфологічні ознаки:

Струнка чорна оса. Жовтий колір розвинутий у обох статей тільки на наличнику та вузьких перев'язках на першому і другому сегментах черевця. Від близьких видів відрізняється мандибулами, які розширюються до гори. Довжина тіла - 9-16 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для існування виду, скоротити вирубку старих дерев.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вид заселює штучні гніздові конструкції типу вуликів Фабру.

Господарське та комерційне значення:

Корисний ентомофаг. Комерційного значення не має.

Основні джерела інформації:

Малышев, 1952; Bluthgen, 1961; Курзенко,1978; ЧКУ, 1994.

Автор:

О.В. Амолін, О.С. Вобленко, А.Г. Котенко, О.В. Фатерига

Малюнок (фото):

О.В. Фатерига