l1

prevnext

Евмен трикрапковий

Eumenes tripunctatus (Christ, 1791)

Червона книга України Евмен трикрапковийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Складчастокрилі оси. Vespidae.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Ірано-Туранський вид. Ареал - від України (пролягає зх. межа ареалу) до Монголії і Китаю. В Україні - у Донецькій, Харківській, Полтавській, Херсонській і Запорізькій обл. і в Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Дуже низька. Протягом останніх 50-ти років вид не реєструється в багатьох районах Харківської й Полтавської обл. і Криму, де він жив раніше. Відносно висока чисельність виду локально зберігається на псамофітних ділянках Пн. Приазов'я. Причини зміни чисельності виду: скорочення площ цілинних псамофітних степів.

Особливості біології та наукове значення:

Степовий вид. Зустрічається винятково на ділянках псамофітних степів. На рік дає 2 генерації. Літає протягом усього теплого періоду року. Споруджують на рослинах однокоміркові гнізда із землі у формі округлого глечика з горлечком. Імаго - антофіли, личинки - ентомофаги.

Морфологічні ознаки:

Єдиний вид роду Eumenes в фауні України з основним оранжевим забарвленням тіла. На другому членику черевця три чорних крапки. Довжина тіла - 12-17 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Багато місць мешкання виду знаходяться на заповідних територіях. Необхідне додання заповідного статусу всім збереженим ділянкам цілинних псамофітних степів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Амолин, 2002; Курзенко, 1978; Фатерыга, 2005.

Автор:

О.В. Амолін, О.В. Фатерига

Малюнок (фото):

О.В. Фатерига