l1

prevnext

Паравеспа царська

Paravespa rex (Schulthes, 1923)

Червона книга України Паравеспа царськаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Складчастокрилі оси. Vespidae.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середземноморсько-середньоазіатський вид. Ареал включає Крим, пд.-сх. і пд. Казахстан, Киргизію, Узбекистан, Малу Азію, Іран. В Україні відзначений у сх. частині пд. берега Криму, де проходить пн.-зх. межа його ареалу.

Чисельність i причини її зміни:

Вузьколокальний вид з украй низькою чисельністю. Причини зміни чисельності: підвищене рекреаційне навантаження, випас худоби, забруднення місцеперебувань побутовим сміттям.

Особливості біології та наукове значення:

Мешкає в напівпустельних і пустельних ландшафтах Пд. берегу Криму. Дає 1 генерацію на рік. Біологія гніздування невідома. Інші види роду Paravespa гніздяться в ґрунті на горизонтальних ділянках, біля входу в гніздо самка будує вертикальну трубку із землі. Імаго - антофіли, личинки - ентомофаги.

Морфологічні ознаки:

Єдиний вид Vespidae в Україні з основним темно-червоним забарвленням тіла. Середньоспинка та вершинні сегменти черевця чорні. Довжина тіла - 15-18 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідне надання заповідного статусу всім місцям перебування виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Комерційного значення не має.

Основні джерела інформації:

Kostylev, 1928; Курзенко, 1977; Иванов, Фатерыга, 2003; Фатерыга, 2004.

Автор:

О.В. Фатерига, О.В. Амолін, С.П. Іванов

Малюнок (фото):

О.В. Фатерига