prevnext

Зубарик грубоклубий

Merodon crassifemoris Paramonov, 1925

Червона книга України Зубарик грубоклубийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Двокрилі. Diptera.
Родина: Дзюрчалки або повисюхи. Syrphidae.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

В України зустрічається тільки в Криму: п-ів Тарханкут, Карадазький ПЗ, Феодосія (типове місцезнаходження виду). Поза Кримом відомий в Росії з Поволжя, а також у Туреччині, Франції та країнах Балканського п-ва.

Чисельність i причини її зміни:

Відомий з території Кримського п-ва всього за 6 екземплярами, зібраними з різницею в 74 роки (1923-1997 рр). Усюди вкрай рідкісний, з колекцій відомо лише 24 екземпляри виду. Причини зміни чисельності ті ж, що й у M. femoratoides.

Особливості біології та наукове значення:

Біотопи/яруси перебування: в Криму відомий тільки з двох біотопів - степових ділянок (п-ів Тарханкут) і остепнених осипів, узлісь балочних лісків з переважанням дуба, ясена і фісташки (г. Кара-Даг). Характер живлення: можливо, схожий на такий M. femoratoides (див. вище). Біологія розмноження: ймовірно, така ж, як у M. femoratoides.

Морфологічні ознаки:

Великі, доволі волохаті коренасті мухи із смугастим черевцем; задні стегна сильно потовщені та вигнуті, з апіковентральним зубчиком. Добре відрізняється від близьких видів роду поєднанням забарвлення переважно буро-зеленуватих тонів, сильно потовщених стегон та чітко вираженого кіля IV стерніта черевця.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Мешкає на територіях Карадазького ПЗ, а також проектованого Тарханкутського ПЗ. Необхідні заходи охорони, такі ж, що й у Merodon femoratoides.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Мухи відкладали в садках яйця (Кара-Даг, 1997 р.), але їх кількість була недостатньою для розведення виду.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Paramonow, 1925; Hurkmans, 1993; Попов, 1999; Попов, 2003; Speight, 2007.

Автор:

Г.В. Попов

Малюнок (фото):

В.О. Корнєєв