prevnext

Мінога українська

Eudontomyzon mariae Berg, 1931

Червона книга України Мінога українськаКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Міноги. Petromyzontida.
Ряд: Міногоподібні. Petromyzontiformes.
Родина: Міногові. Petromyzontidae.

Один з 4-х видів роду, один з 2-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Річки бас. Балтійського, Азовського, Чорного, Адріатичного і Егейського морів. В Україні відзначалася в бас. рр. Міусу, Сів. Дінця, Дніпра, Дністра, Пруту, Сірету і, вірогідно, Півд. Бугу, відмічена в пониззі Дунаю.

Чисельність i причини її зміни:

Катастрофічно низька. Практично зникла в корінному руслі Дніпра і його великих притоках, Сів. Дінця і Дністра, зрідка трапляється в їх додатковій системі. Порушення типових біотопів у результаті зміни гідрологічного, хімічного та біологічного режимів водойм, спричиненої господарською діяльністю.

Особливості біології та наукове значення:

Прісноводна донна непаразитична мінога. Мешканець річок і струмків гірської і передгірської зони, а також рівнинних рік. Дорослі живуть на чистих, добре насичених киснем, із швидкою течією і дещо замуленим кам'янистим і кам'янисто-піщаним ґрунтом ділянках, личинки - у місцях з повільною течією та добре замуленим дном. Личинки тримаються на глибинах до 0,5-1 м, де закопуються в ґрунт. Статевої зрілості досягає через 6-7 міс. після метаморфозу, який проходить з середини липня до кінця вересня. Розмноження в квітні-травні при температурі води від 8-16°С. У самок завдовжки 16,6-20,5 см плодючість складала 5742-6066 ікринок. На нерест мігрує на невеликі відстані в чисті струмки і річечки. Личинки-піскорийки живляться детритом, найдрібнішими бентичними організмами, діатомовими і іншими водоростями. Під час метаморфозу кишечник личинок атрофується і в дорослому стані ці тварини не живляться, а після розмноження гинуть.

Морфологічні ознаки:

Від міноги карпатської відрізняється меншими розмірами і розташуванням, кількістю і будовою зубів. Найбільша довжина тіла дорослих особин до 22,2 см, маса до 20 г, личинок - до 23 см і 20-25 г, тривалість життя загалом 4,8-7,2 років, з яких 4-5, можливо, припадає на личинковий період, 4-5 тижнів - на метаморфоз і 11-13 міс. на життя в дорослому стані. Верхня частина голови, боків тіла і спина в дорослих особин темно-сірі, попелясті або чорні, боки і черево сірувато-білі з сріблястим або перламутровим вилиском. Личинки зазвичай мають коричнювато-сіруваті спину і верхню частину боків тіла, жовтувато-білуваті нижні частини боків і черево.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Заборона вилову, виявлення типових місць перебування і встановлення там заповідного режиму. Занесена до ЧКУ (1994), МСОП та до Європейського червоного списку.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Промислового значення не має.

Основні джерела інформації:

Берг, 1948; Денщик, 1994а; Каталог коллекций..., 2003; Мовчан, 1988, 2005; The freshwater, 1986.

Автор:

Ю.В. Мовчан

Малюнок (фото):

І.В. Маханьков