prevnext

Зубарик звичайний

Diplodus puntazzo (Cetti, 1777)

Червона книга України Зубарик звичайнийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Променепері риби. Actinopterygii.
Ряд: Окунеподібні. Perciformes.
Родина: Спарові. Sparidae.

Один з 13-ти видів роду, один з 3-х видів роду у фауні України. Раніше вид розглядався в роді Puntazzo Bleeker, 1876

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Ареал виду та його поширення в Україні:

Атлантичний океан та його моря. В Україні поширений у Чорному морі біля масиву Кара-Даг, поблизу Судака, Нового Світу, мисів Аюдаг, Айя і Фіолент та м. Севастополя (бухти Кришталева, Омега, Костянтинівський равелін).

Чисельність i причини її зміни:

Даних немає, причини не оціненого стану виду не з'ясовані. Можливо, завжди був рідкісним.

Особливості біології та наукове значення:

Перебуває здебільшого у прибережних ділянках моря. Тримається серед підводних скель, що поросли водяними рослинами. Перед нерестом утворює невеликі зграї. Нереститься протягом серпня-вересня; у цей період агресивний. Росте досить швидко: довжина тіла і маса у жовтні становлять відповідно 10-14 см та 40-90 г, наприкінці 2 року життя - 20-23 см і 240-330 г, на 8-9 році - 30-32 см і 900-950 г. Молодь живиться планктонними та бентосними організмами, личинками інших риб; дорослі особини - водоростями, також рибою, молюсками, ракоподібними.

Морфологічні ознаки:

Тіло дещо видовжено-округле, високе, стиснуте з боків. Лінія спини за головою крута, черево плоскіше, хвостове стебло коротке, низьке. Спинний плавець довгий. Основи грудних та черевних плавців наближені, з них грудні - довгі, черевні - короткі. Голова велика, рило загострене, рот невеликий. На обох щелепах однорядні зуби: спереду по 8 вузьких довгих і спрямованих вперед, з кожного боку близько 15 дуже дрібних і загострених. Довжина тіла до 50 см. Тривалість життя близько 10 років. Тіло сірувато-сріблясте, на боках по 5-8 вузьких поздовжніх чорних смужок, на боках хвостового стебла великі чорні плями.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до ЧКУ (1994). В комплексі з іншими видами охороняється в Карадазькому ПЗ. Треба детальніше вивчити біологію, виявити нові місця мешкання, встановити у них заповідно-заказний режим.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Через незначну чисельність та відносно невеликі розміри промислового значення не має.

Основні джерела інформації:

Салехова, Костенко, Богачик, Минибаева, 1987; Каталог коллекций..., 2003; Виноградов, 2006.

Автор:

А.Я. Щербуха

Малюнок (фото):

І.В. Маханьков