prevnext

Мегалодонт середній

Megalodontes medius Konow, 1897

Червона книга України Мегалодонт середнійКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Перетинчастокрилі. Hymenoptera.
Родина: Пильщики мегалодонтиди. Megalodontidae.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Охоплює Пд.-Сх. Європу, Пн. Кавказ, Закавказзя, Малу Азію. В Україні знайдено у Луганській обл. та у Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна (поодинокі особини). Причини зміни чисельності: повне розорювання цілинного степу, викошування степової рослинності.

Особливості біології та наукове значення:

Не вивчені.

Морфологічні ознаки:

Тіло сплющене, чорне зі світлим малюнком. З боків 1-3 члеників черевця білуваті плями. Голова велика. Вусики короткогребінчасті. Крила по передньому краю і в основній половині жовтуваті. Довжина - тіла 10-12 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Треба докладніше вивчити особливості біології виду, виявити і взяти під охорону місця його перебування.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Гуссаковский, 1935; Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994.

Автор:

В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко

Малюнок (фото):

Н.В. Кащенко