prevnext

Клімена

Esperarge climene (Esper, 1783)

Червона книга України КліменаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Сатири. Satyridae.

Вид монотипного роду

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд.-Сх. Європа, Мала та частково Зх. Азія, Кавказ та Закавказзя. В Україні зустрічається в основному на сх. степової зони. Дуже локальний.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна, переважно 0,1-2 особини на 1 га, лише у "Провальському степу" (відділі Луганського ПЗ) у пік льоту кількість імаго на окремих ділянках може становити до 5-10 на 1 га. Причини зменшення чисельності: руйнування місць перебування виду (викорчовування рідколісся і чагарників), надмірний випас худоби, викошування та випалювання трави, урбанізація.

Особливості біології та наукове значення:

Місця перебування: рідколісся, узлісся, чагарники у степових ярах. Біологія в Україні вивчена мало. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів відбувається у червні-липні. Метелики малопомітні, зазвичай сидять на стовбурах і гілках дерев та кущів, зрідка живляться на квітках. Гусінь розвивається на злакових.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 39-49 мм. Загальний фон забарвлення крил - коричневий. На передніх крилах має характерну велику блідо-коричневу пляму, яка займає усю центральну частину крила. Задні крила майже без чіткого малюнка, мають блідо-коричневу перев'язку з двома маленькими чорними цяточками (очками). Статевий диморфізм незначний.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Пасивно охороняється у Луганському ПЗ. Необхідно докладніше вивчити особливості біології виду. Доцільно створити ентомологічні заказники у місцях перебування виду з регламентацією випасу худоби, викошування та забороною випалювання трави.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шугуров, 1906; Образцов, Шелюжко, 1939; Плющ, Пак, 2001, 2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Голобородька, Пахомов, 2007; Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідомлення Будашкіна, Голобородька, Жакова, Муленка.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло