prevnext

Підорлик малий

Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831

Червона книга України Підорлик малийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Птахи. Aves.
Ряд: Соколоподібні. Falconiformes.
Родина: Яструбові. Accipitridae.

Один з 9-ти видів роду; один з 5-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Складається з трьох частин, розташованих у Європі, Малій та Пд. Азії. У недалекому минулому ареал став розширятися у сх. напрямку. В Україні поширений на всій правобережній частині (окрім пд. степів), у пн., пн.-сх. та центральній частинах Лівобережжя.

Чисельність i причини її зміни:

Європейську популяцію оцінено у 14-19 тис. пар. В Україні у 1989 р. чисельність оцінювали в 200-250 пар. Згідно сучасних оцінок вона складає 500-1000 пар, можливо 1,2-1,5 тис. пар. Значна відміна між оцінками чисельності у минулому та у наш час, пов'язана головним чином з проведенням масштабних досліджень у останні роки. На стан виду негативно впливають меліорація, знищення старих ділянок лісу та місць, де птахи полюють.

Особливості біології та наукове значення:

Віддає перевагу ділянкам волого старого листяного та мішаного лісу, що межує з відкритими просторами (луки, поля, болота). Навесні з'являється у третій декаді березня. Міграція триває до другої декади квітня. Моногам. Яйця відкладає в квітні. В повній кладці 2 яйця. Насиджування триває 38-43 доби. Пташенята з'являються наприкінці травня, залишають гніздо в серпні. Як правило, виживає лише 1 пташеня. Восени починає відлітати на початку вересня. Статевої зрілості досягає на 3-4 році життя. Живиться переважно дрібними ссавцями, а також птахами, рептиліями та амфібіями.

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла - 570-640 мм, маса тіла - 1200-1600 г, розмах крил - 1545 мм. У дорослого птаха оперення буре, верх голови і задня частина шиї світліші; на надхвісті нерідко буває біла смуга; махові пера темно-бурі, покривні пера крил бурі або світло бурі; цівка вкрита пір'ям; восковиця і пальці жовті; райдужна оболонка ока жовтувато-коричнева або жовта. Молодий птах темно-бурий, з чіткою вохристою плямою на потилиці; на крилах зверху по одному ряду білих плям; на верхівці хвоста вузька білувата смуга.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Під час гніздування охороняється в Карпатському БЗ, НПП "Шацькі озера" та "ДеснянськоСтарогутський", ПЗ: Полісьому, Рівненському, "Розточчя" та ін. Вид включено Вид включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвенцій. Для покращання охорони необхідні: збереження старих лісів, створення мікрозаказників радіусом 0,5 км навколо гнізд, влаштування штучних гніздівель, посилення контролю за випадками незаконного відстрілу, моніторинг за забрудненням оточуючого природного середовища.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомий випадок розмноження птахів в Естонському зоопарку.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Грищенко та ін., 1998, 1999, 2001; Скільскій, 2001; Домашевский, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008; Грищенко, 2002; European bird ..., 2004; Домашевский и др., 2008; Мілобог та інші, 2008.

Автор:

С.В. Домашевський, В.І. Стригунов

Малюнок (фото):

І.І. Землянських