prevnext

Бичок-каспіосома каспійський

Caspiosoma caspium (Kesssler, 1877)

Червона книга України Бичок-каспіосома каспійськийКарта поширення виду

Тип: Хордові. Chordata.
Клас: Променепері риби. Actinopterygii.
Ряд: Окунеподібні. Perciformes.
Родина: Бичкові. Gobiidae.

Єдиний вид роду, зокрема й у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Понтичний релікт. Пониззя й дельти рік, що впадають у пн.-зх. частину Чорного моря (Дунай, Дністер, Дніпро), в Дніпрі піднімається вверх до с. Берислав; Дніпровсько-Бузький та Березанський лимани, в Азовському та Каспійському морях в дельтах Дону та Волги. Основна частина ареалу знаходиться в Україні.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна. Причини не встановлені.

Особливості біології та наукове значення:

Вид населяє слабко солонуватоводні естуарно-річкові ділянки, нижні й дельтові ділянки річкових бас. з солоністю води, що досягає, але не перевищує 0,5%. Веде донний спосіб життя, не утворює масових скупчень. Плодючість становить 20-65, максимально 181 ікринку. Розмноження відбувається у верхів'ях естуарних частин рік і пониззях останніх, на мілководних ділянках (глибина 0,5-0,8 м) з помірно ущільненим піщаним чи глинистим дном і слабкою рослинністю. Нерест іде на гніздах з порожніх черепашок молюсків з кінця червня по серпень. У кладці буває до 60 ікринок. Індивідуальне гніздо охороняється самцем. Личинки живляться дрібними зоопланктонними організмами, а дорослі особини бентичними: вищими ракоподібними, кільчастими червами, личинками комах. Ріст дуже повільний, на 2 році життя досягають довжини до 4 см.

Морфологічні ознаки:

Тіло помірно довгасте, невеликої висоти, ледь стиснене з боків, валькувате. Хвостове стебло видовжене, невисоке, дещо стиснене з боків. Голова дещо приплюснута зверху і розширена по боках. Очі середньої величини, знаходяться по верхніх краях голови. Ширина рота помірна, довжина щелеп мала. Найбільша довжина тіла до 4,5 см. Забарвлення в основному світло-буре з численними, всюди розкиданими дуже дрібними темними плямками. По боках тіла по 2 темно-коричневатих поперечних смуги (перев'язки), що проходять через задню половину спинних плавців; перша з них зверху дещо звужена. На основі хвостового плавця велика трикутна пляма такого ж кольору. Іноді через передню частину голови проходить перев'язка. На щоках є по 1 косій смужці вниз назад від ока. Перед першим спинним плавцем хвилясті бурі смужки і нечіткі плямки, позад нього розпливчасті плямки по боках. Черевна частина світла. На передній частині другого спинного і на грудних плавцях темнуваті смужки. Решта плавців блідо-бурі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Промислового значення не має.

Основні джерела інформації:

Ильин, 1927б; Beling, Iljin, 1927; Берг, 1949; Ильин, 1949; Световидов, 1964; Каталог коллекций, 2003; Мовчан, 2006.

Автор:

А.І. Смірнов

Малюнок (фото):

І.В. Маханьков