Перелік нових видів тварин, які включені до третього видання Червоної книги України

Кільчасті черви

П’явки

Членистоногі

Комахи

Ногохвістки

Ракоподібні

Моллюски

Двостулкові

Черевоногі

Хордові

Земноводні

Плазуни

Променепері риби

Птахи

Ссавці